BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6733.10.2019

o wszczęciu postępowania

    W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek:
Pani Joanny Krzemińskiej – Sekretarz Gminy Biała Piska
działającej w imieniu
Gminy Biała Piska
Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska

z dnia 18.11.2019 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  
Przebudowa drogi gminnej 175008N zlokalizowanej na działce o nr geod. 107/2, przebudowa odcinków dróg gminnych wewnętrznych zlokalizowanych na działkach o nr geod. 107/1, 107/4, 108/1, 112/3, 116/1 oraz przebudowa drogi zlokalizowanej na części działki nr geod. 138/8 w obrębie ewidencyjnym Myszki, gmina Biała Piska.
W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od chwili otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500  (tel. /87/ 424 13 63).

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej,
Pl. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Myszki,
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

 

 

Beata Sokołowska

Burmistrz Białej Piskiej

Data powstania: środa, 20 lis 2019 07:32
Data opublikowania: środa, 20 lis 2019 07:37
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 268 razy