BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na V ponadplanową a zarazem XVI publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 15 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz § 20 ust. 6 Uchwały Nr XLII/312/2018 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 08 listopada 2018 r.  r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała Piska (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz z 2019  r. poz. 123)  na wniosek Grupy Radnych z dnia 08 listopada  2019 r. zwołuję V ponadplanową,  a zarazem XVI publiczną   Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień  15 listopada    2019 r. (piątek ) o godzinie  12.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

 

Proponowany  porządek obrad Sesji:                                                         

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Dokonanie zmian  i  uzupełnień w porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Białej Piskiej

                - przeprowadzenie procedury tajnego głosowania.

  1.    wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Białej Piskiej

                 - zgłaszanie kandydatur.

                  - przeprowadzenie procedury tajnego głosowania.

  1.    zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji  Rady Miejskiej w Białej  Piskiej.
  1.   zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
  1.    zmiany uchwały w sprawie  powołania Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

 

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Marek Grabowski

Data powstania: piątek, 8 lis 2019 11:24
Data opublikowania: piątek, 8 lis 2019 11:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 lis 2019 09:44
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 178 razy