BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

SPROSTOWANIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w wykazie nieruchomości znak: GKMiN.7125.19.2019 z dnia 16.09.2019 r. sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku mieszkalnym nr 4 w Drygałach przy ul. Sienkiewicza,

 

prostuje się

następujące zapisy w tabeli:

  • zapis dotyczący wysokości udziału w elementach wspólnych budynku oraz współwłasności działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 254 obręb Drygały, związanego z nabyciem odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego, 
    w ten sposób, że w miejsce zapisu :

 

„(…) Udział wynoszący 9609/72800 (…).”

wpisuje się odpowiednio:

 

„(…) Udział wynoszący 6551/19738 (…).”

 

  • zapis dotyczący przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w ten sposób, że w miejsce zapisu :

 

„(…) Brak aktualnego zagospodarowania przestrzennego (…).”

wpisuje się odpowiednio:

 

„(…) Zgodnie z uchwałą nr XLVI/320/02 Rady  Miejskiej w Białej Piskiej  z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Biała Piska, dotyczącej części wsi Drygały, działka nr 254 obręb  ewid. Drygały znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 15 Mna- istniejąca zabudowa mieszkalna (…).”

 

Pozostała treść wykazu zostaje bez zmian. Sprostowanie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bip.bialapiska.pl

 Zastępca Burmistrza Białej Piskiej

Grzegorz Pałdyna

Data powstania: wtorek, 5 lis 2019 13:56
Data opublikowania: wtorek, 5 lis 2019 13:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 gru 2019 07:39
Opublikował(a): Barbara Jabłońska
Zaakceptował(a): Barbara Jabłońska
Artykuł był czytany: 208 razy