BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 30 października 2019 r. (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XV Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad III ponadplanowej, a zarazem XIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 16 października 2019 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2018 r. i złożonych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania składanych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej oraz Wojewodzie Warmińsko- Mazurskiemu w Olsztynie.
 7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Białej Piskiej.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Biała Piska w roku szkolnym 2018/2019.
 9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2019-2027
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2019,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem rekreacji indywidualnej na okres 10 lat,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała Piska do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020,
 • zmiany składu osobowego  stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej Piskiej,
 • wydania opinii dotyczącej uznania gruntów za lasy ochronne oraz dotyczącej zniesienia charakteru ochronnego obszarów położonych na terenie Gminy Biała Piska będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Drygały
 1. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Zbigniew Dąbkowski

Data powstania: środa, 23 paź 2019 13:24
Data opublikowania: środa, 23 paź 2019 13:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 paź 2019 09:03
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 300 razy