BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6220.5.2019.7

o wydanym postanowieniu nakładającym wykonanie raportu oddziaływania na środowisko / o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust. 1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia strony postępowania, że w dniu 23.10.2019 r. wydano:
1.    Na podstawie art. 63,  ust. 1 w/w ustawy postanowienie znak PBI.6220.5.2019.5 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynem energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na działkach o numerach geodezyjnych 242/7, 242/8, 242/17, 242/18, 242/10, 242/11, 242/15, 242/16, 232/11, 251/1, 253/1, 254, 3/1, 3/2, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10 w obrębie ewidencyjnym Szkody, gmina Biała Piska”.
2.    Na podstawie art. 69 ust. 4 postanowienie znak PBI.6220.5.2019.6, zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz Pałdyna

Zastępca Burmistrza

Data powstania: środa, 23 paź 2019 09:35
Data opublikowania: środa, 23 paź 2019 09:38
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 274 razy