BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie na dz. geod. nr 216/1, 216/4, 217, 219/2 i 231 obręb geod. Zalesie.

Biała Piska, dnia 22.10.2019 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie na dz. geod. nr 216/1, 216/4, 217, 219/2 i 231 obręb geod. Zalesie

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia w wysokości:

Zadanie pierwsze – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie na dz. geod. nr 216/4, 217, 219/2 i 231 obręb geod. Zalesie (koszty kwalifikowalne projektu) – 1 179 778,88  zł 

Zadanie drugie – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie na dz. geod. nr 216/1 obręb geod. Zalesie (koszty niekwalifikowalne projektu) -  27 978,23  zł                                           

   

  1. Wpłynęły dwie oferty                          
  • dane z otwartych ofert:
L.p.
Nazwa Wykonawcy
Adres
Zadanie I
Zadanie II
cena oferty (brutto)
Okres gwarancji
cena oferty (brutto)
Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo
Drogowo – Mostowe
w Piszu Sp. z o.o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

1 072 042,42

6 lat

 27 305,20

6 lat

2.

STRABAG Sp. z o. o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

1 370 706,67

6 lat

75 139,01

6 lat

 

 

 

Data powstania: wtorek, 22 paź 2019 11:56
Data opublikowania: wtorek, 22 paź 2019 11:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2020 10:37
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 147 razy