BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa drogi gminnej Nr 175010N od km 0+500 do km 1+439,60 dz. geod. nr 200/1, 230 obręb Pawłocin.

Biała Piska, dnia 21.10.2019 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 175010N od km 0+500 do km 1+439,60 dz. geod. nr 200/1, 230 obręb Pawłocin”

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie w/w zamówienia w wysokości –  1 075 179,74   brutto
  2. Wpłynęły dwie oferty                                       
  • dane z otwartych ofert:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres

 

cena oferty (brutto)

 

OKRES GWARANCJI

1.

STRABAG Sp. z o. o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

1 112 514,61 zł

6 lat

2.

Przedsiębiorstwo
Drogowo – Mostowe
w Piszu Sp. z o. o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

1 030 004,44 zł

6 lat

 

 

Data powstania: poniedziałek, 21 paź 2019 11:35
Data opublikowania: poniedziałek, 21 paź 2019 11:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2020 10:37
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 132 razy