BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na IV ponadplanową a zarazem XIV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz § 20 ust. 6 Uchwały Nr XLII/312/2018 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 08 listopada 2018 r.  r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała Piska (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz z 2019  r. poz. 123)  na wniosek Grupy Radnych z dnia 18 października  2019 r. zwołuję IV ponadplanową,  a zarazem XIV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień  24 października 2019 r. (czwartek ) o godzinie  10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Proponowany porządek obrad Sesji:                                                         

  1. Otwarcie obrad.
  2. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
  3. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/540/10 Rady Gminy w Białej Piskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Przyjęcie uchwał:

4.1. W sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/540/10 Rady Gminy w Białej Piskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Zbigniew Dąbkowski

Data powstania: poniedziałek, 21 paź 2019 10:47
Data opublikowania: poniedziałek, 21 paź 2019 10:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 paź 2019 09:14
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 117 razy