BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa drogi gminnej Nr 175033N w Orłowie – III etap – dz. geod. Nr 243, obręb Orłowo

 

Biała Piska, dnia 17.10.2019 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 175033N w Orłowie – III etap – dz. geod. Nr 243, obręb Orłowo”

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie w/w zamówienia w wysokości –  252 674,77   brutto
  2. Wpłynęły dwie oferty                                       
  • dane z otwartych ofert:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres

 

cena oferty (brutto)

 

OKRES

GWARANCJI

1.

STRABAG Sp. z o. o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

368 142,36 zł

6 lat

2.

Przedsiębiorstwo
Drogowo – Mostowe w Piszu Sp. z o. o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

260 152,56 zł

6 lat

 

Data powstania: czwartek, 17 paź 2019 11:36
Data opublikowania: czwartek, 17 paź 2019 11:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2020 10:37
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 170 razy