BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na III ponadplanową a zarazem XIII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz § 20 ust. 6 Uchwały Nr XLII/312/2018 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 08 listopada 2018 r.  r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała Piska (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2019  r. poz. 123)  na wniosek Burmistrza Białej Piskiej z dnia 09 października 2019 r. zwołuję III ponadplanową, a zarazem XIII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 16 października  2019 r. (środa ) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Proponowany  porządek obrad Sesji:                                                         

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.  Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
  3. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu radnemu.
  4. Złożenie ślubowania przez radnego.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2019-2027,
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2019 ,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu.

 

6. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Zbigniew Dąbkowski

Data powstania: czwartek, 10 paź 2019 11:32
Data opublikowania: czwartek, 10 paź 2019 11:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 paź 2019 07:33
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 81 razy