BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

o wydanej decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zawiadamia iż została wydana decyzja o udzieleniu Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, regulacje i kształtowanie koryt cieków naturalnych, prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, przepustów, kanału technologicznego oraz linii elektroenergetycznych w rurociągach osłonowych, lokalixowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych i nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za pomoca kanalizacji do urządzeń wodnych i wód, wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, w ramach zadnia pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn - węzeł Ełk Południe".

 

Treść obwieszczenia poniżej w linku do pobrania.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 20 wrz 2019 08:09
Data opublikowania: piątek, 20 wrz 2019 08:25
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 315 razy