BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta na realizację zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: “POPULARYZACJA I ROZWÓJ GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ”.

W dniu 16 września 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Biała Piska, ul. Kajki 1, 12-230 Biała Piska.


Zgodnie z treścią art.19a ust. 4 ww. Ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać do dnia 24 września 2019 r. na adres; e-mail: sekretarz@bialapiska.pl (z dopiskiem w tytule: UWAGI OFERTA) lub pisemnie na adres: Urząd Miejski Biała Piska, pl. Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, z dopiskiem „Uwagi oferta Sokół”.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 wrz 2019 11:07
Data opublikowania: wtorek, 17 wrz 2019 11:09
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 202 razy