BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dotyczy: zapytania ofertowego „Dostawa biomasy w sezonie grzewczym 2019/2020 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego pn. „Dostawa biomasy w sezonie grzewczym 2019/2020 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej” zostanie podpisana umowa z firmą QUERCUS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 21, 12-130 Pasym

Uzasadnienie:

     Spółka nasza zwróciła się do firm oferujących biomasę z zapytaniem ofertowym o cenę, jaką są w stanie zaoferować za dostawę biomasy w postaci zrębki tartacznej. Do ZEC Sp. z o.o., do dnia 09.08.2019 r., wpłynęło 5 ofert na dostawę tego rodzaju opału.

Najkorzystniejszą ofertę na dostawę zrębki przedstawiła firma QUERCUS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 21, 12-130 Pasym.

Umowa zostanie podpisana z w/w firmą w wyznaczanym przez nas terminie.

Data powstania: wtorek, 13 sie 2019 13:17
Data opublikowania: wtorek, 13 sie 2019 13:23
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Szumowska
Artykuł był czytany: 60 razy