BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XI publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję XI  publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień  19 sierpnia  2019 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XI Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 24 czerwca 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad II ponadplanowej a zarazem X Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 lipca 2019 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2019-2027,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2019,
 • podziału sołectwa Komorowo i utworzenia sołectwa Kożuchy Małe,
 • zmieniająca uchwałę Nr XLII/312/2018 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała Piska,
 • zmieniająca uchwałę Nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 08 kwietnia 2003r. w sprawie nadania statutu sołectwom,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Biała Piska,
 • określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych Radych Rady Miejskiej w Białej Piskiej,
 • powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
 • zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
 • zmiany nazwy instytucji kultury i nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Białej Piskiej.

 

 1. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Zbigniew Dąbkowski

Data powstania: piątek, 9 sie 2019 14:44
Data opublikowania: piątek, 9 sie 2019 14:47
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sie 2019 14:31
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 80 razy