BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie nr PBI.6220.11.2019.4

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 29.07.2019 r wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW.

Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz Dyrektora Regionalnego

Zarządu Gospodarki Wodnej  w Białymstoku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).

 

 

Data powstania: piątek, 9 sie 2019 14:39
Data opublikowania: piątek, 9 sie 2019 14:48
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 328 razy