BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej.

Biała Piska, dnia 08.08.2019 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej”

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia w wysokości:

Zadanie pierwsze – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej – I Etap (koszty kwalifikowalne projektu) – 241 792,61  zł

Zadanie drugie – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej – II Etap (koszty kwalifikowalne projektu) – 706 056,86  zł 

Zadanie trzecie – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej na cele rekreacyjne – roboty elektryczne i sanitarne (koszty niekwalifikowalne projektu) -  218 773,98  zł                                          

  1. Wpłynęły dwie oferty                          
  • dane z otwartych ofert:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

i Adres

Zadanie I
Zadanie II
Zadanie III

cena oferty (brutto)

Okres gwarancji

cena oferty (brutto)

Okres gwarancji

cena oferty (brutto)

Okres gwarancji

1.

TAMA FARBY-LAKIERY
Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 3

12-200 Pisz

-

-

 975 328,30 zł

3 lata

-

-

2.

TAMA FARBY-LAKIERY
Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 3

12-200 Pisz

517 575,97 zł

3 lata

-

-

-

-

 

Data powstania: czwartek, 8 sie 2019 12:41
Data opublikowania: czwartek, 8 sie 2019 12:53
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 209 razy