BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

SPROSTOWANIE DO WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 SPROSTOWANIE DO WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Wykazu nr GKMiN.6845.1.125.2019  z dnia 15 lipca 2019 roku:

prostuje się omyłkę pisarską w ten sposób, iż w miejsce zapisu:

Numer działki: cz.dz. 143/30, cz.dz. 143/30”

wpisuje się odpowiednio:

„Numer działki: cz.dz. 143/29, cz.dz. 143/30”

Wykazu nr GKMiN.6845.1.126.2019  z dnia 15 lipca 2019 roku:

prostuje się omyłkę pisarską w ten sposób, iż w miejsce zapisu:

„Numer działki: cz.dz. 143/30, cz.dz. 143/30”

wpisuje się odpowiednio:

„Numer działki: cz.dz. 143/30, cz.dz. 143/29”.

Sprostowanie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bialapiska.pl, prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

 

Burmistrz Białej Piskiej

                                                                                                                      Beata Sokołowska

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 2 sie 2019 09:49
Data opublikowania: piątek, 2 sie 2019 09:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 sie 2019 09:50
Opublikował(a): Barbara Jabłońska
Zaakceptował(a): Barbara Jabłońska
Artykuł był czytany: 75 razy