BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie nr PBI.6733.8.2019

o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM że na wniosek Pana Jana Tokarskiego reprezentującego TJAN ELECTRIC Firma Prywatna Elektromontaż Ogólnobudowlany i Przemysłowy Jan Tokarski Żółtki 43, 16-070 Choroszczdziałającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin 31-07-2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
Budowa linii kablowej nN-0,4kV o długości około 4500[m]. Budowa złącz kablowych nN. Budowa linii napowietrznej nN-0,4kV wraz ze słupami.
Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych: 50/2, 59, 60/1, 60/6, 113, 138/1, 138/4, 138/10, 141/1, 143/3, 143/5, 143/11, 143/18, 143/29, 146/4, 146/5, 147/1,
147/8, 147/12, 147/22, 151, 152, 153/1, 155, 156/7, 156/8, 156/2, 156/4, 156/5, 156/6, 157, 158, 163, 164, 165, 167/2, 167/3, 169/10, 173, 174/6, 174/7, 174/8, 175/18, 176/3, 176/4, 176/6, 177, 178/2, 179/6, 179/9, 181/2, 181/3, 182, 183/3, 183/5, 183/7, 183/9, 183/10, 184,
185, 186/1, 186/4, 187, 188, 189/2, 190, 191/1, 193/12, 193/16, 198/38, 193/42, 194, 225, 226/8, 226/10, 226/11, 226/12, 226/13, 226/14, 226/15, 226/25, 26/27, 227, 228/1, 229/1, 229/5, 230/6, 231/18, 232/1, 233/1, 234, 264/5, 264/7, 264/13, 264/17, 265/9, 288/10, 289, 809/1,
809/2 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto.    
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500 (tel. 87 424 13 63).
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego    
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl.Beata Sokołowska
Burmistrz Białej Piskiej

Data powstania: czwartek, 1 sie 2019 07:56
Data opublikowania: czwartek, 1 sie 2019 08:02
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 336 razy