BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku, decyzją z dnia 22 lipca 2019r. znak: BI.ZUZ.3.421.105.2019.EC udzielił Powiatowemu Zarządowi Dróg w Piszu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1680N DK nr 58 - Skarżyn - Sokoły Jeziorne - Prostki od km 0 + 000 do km 9 + 700 wraz z przebudową mostu w km 1 + 840 k/m Pawłocin" oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych tj. rowów.

Treść obwieszczenia poniżej w pliku do pobrania.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 30 lip 2019 11:19
Data opublikowania: wtorek, 30 lip 2019 15:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 sie 2019 14:11
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 78 razy