BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Obwieszczenie PBI.6220.3.2019.6

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

Na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)
 
Burmistrz Białej Piskiej
podaje do publicznej wiadomości

informację, że na podstawie wniosku inwestora złożonego w dniu 22-07-2019 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego – obory boksowej bezściółkowej na 140 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 1500 m³ pod budynkiem, na części działki o numerze geodezyjnym 246 w obrębie ewidencyjnym Szkody, gmina Biała Piska, w dniu 24-07-2019 r. została wydana decyzja nr PBI.6220.3.2019.5 umarzająca postępowanie administracyjne w powyższej sprawie ze względu na jego bezprzedmiotowość.
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).

Data powstania: środa, 24 lip 2019 14:08
Data opublikowania: środa, 24 lip 2019 14:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 lip 2019 10:34
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 87 razy