BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na II ponadplanową, a zarazem X publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz § 20 ust. 6 Uchwały Nr XLII/312/2018 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 08 listopada 2018 r. r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała Piska (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz z 2019 r. poz. 123) na wniosek Burmistrza Białej Piskiej z dnia 05 lipca 2019 r. zwołuję:

 

II ponadplanową, a zarazem X publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 11 lipca 2019 r. (czwartek ) o godzinie 9.00

w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

 

Proponowany porządek obrad Sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.

  2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Biała Piska

  4. Zamkniecie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Zbigniew Dąbkowski

 

Data powstania: piątek, 5 lip 2019 15:59
Data opublikowania: piątek, 5 lip 2019 16:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 lip 2019 13:09
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 139 razy