BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Forum Sołtysów gminy Biała Piska

Burmistrz Białej Piskiej zaprasza Sołtysów i Rady Sołeckie do utworzenia „Forum sołtysów gminy Biała Piska”. Zamysł jest taki, że forum będzie działało na zasadzie inicjatywy oddolnej, nie posiadającej osobowości prawnej, a udział w nim będzie bezpłatny.

Celem forum będzie podnoszenie wiedzy i kompetencji Sołtysów i Rad Sołeckich we wdrożeniu i skutecznym wykorzystaniu funduszu sołeckiego, ułatwienie współpracy pomiędzy nimi a organy administracji samorządowej, dbanie o interes środowisk wiejskich dla zachowania równowagi w rozwoju wsi i miasta, wymiana doświadczeń, integracja środowiska sołeckiego, podejmowanie wspólnych inicjatyw między sołectwami oraz reprezentowanie stanowisk i opinii wobec Burmistrza Białej Piskiej i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Przystąpienie do „Forum sołtysów gminy Biała Piska” następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej, którą sołtysi otrzymali listem tradycyjnym. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Białej Piskiej, plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska do 22 lipca.

Pierwsze spotkanie w ramach „Forum sołtysów gminy Biała Piska” odbędzie się 23 lipca (wtorek) o godz. 11.00 w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej (ul. Sikorskiego 21)

W związku z tym, że do końca lipca bieżącego roku sołtysi będą znali kwoty przyznane na kolejny fundusz sołecki, w ramach spotkania Burmistrz Białej Piskiej i pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej przeprowadzą szkolenia w zakresie wypełniania wniosku i skutecznego wykorzystania funduszu sołeckiego.

Data powstania: piątek, 21 cze 2019 13:44
Data opublikowania: piątek, 21 cze 2019 13:45
Opublikował(a): Marta Zysk
Zaakceptował(a): Marta Zysk
Artykuł był czytany: 534 razy