BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.16.2018.6

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości informację, że na podstawie pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, złożonego w dniu 22-02-2018 r. w sprawie braku wymogu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w dniu 18-06-2019 r. została wydana decyzja nr BiRG.6220.16.2018.5 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „uznaniu odnowienia naturalnego samosiewem w drodze sukcesji naturalnej na nieużytku o powierzchni 0,16 ha położonego na działce o numerze geodezyjnym 406/2, obręb Kukły, gmina Biała Piska.”, ze względu na jego bezprzedmiotowość.

Data powstania: środa, 19 cze 2019 09:01
Data opublikowania: środa, 19 cze 2019 09:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lip 2019 08:41
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 121 razy