BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Komunikat w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Biała Piska nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej przy ul. Pl. Mickiewicza 25, na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone na okres 30 dni odpisy protokołów przejęcia mienia nabywanego na podstawie przepisu art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), obejmujące:
  1.  nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w obrębie Nowe Drygały, gmina Biała Piska, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 94 o powierzchni 0,8200 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piszu prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1P/00043979/0.
  2. nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w obrębie Kukły, gmina Biała Piska, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 8/1 o powierzchni 0,2200 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piszu prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1P/00043980/0.
  3. nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w obrębie Monety, gmina Biała Piska, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 106/1 o powierzchni 0,0600 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piszu prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1P/00043981/7.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 12 cze 2019 07:55
Data opublikowania: środa, 12 cze 2019 07:58
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 120 razy