BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.14.2016.WS.15

o decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek: TJAN ELECTRIC Jan Tokarski Firma Prywatna Elektromontaż Ogólnobudowlany i Przemysłowy, Żółtki 43, 16-070 Choroszcz,
działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S. A., ul. Garbarska  21a, 20-340 Lublin w dniu 05-06-2019 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej nN-0,4kV o długości około 3 500m, budowa złącz kablowych nN na działkach o numerach geodezyjnych 138/1, 138/4, 138/10, 169/10, 163, 164, 162/16, 165, 166/1, 157, 158, 156/1, 156/2, 156/4, 156/5, 156/6, 155, 147/22, 147/8, 147/1,146/4, 146/5, 113, 151, 152, 149/4, 288/10, 193/12, 193/11, 288/14, 288/1, 194, 289, 193/16, 193/18, 193/39, 193/40, 193/41, 193/42, 193/38, 191/1, 265/5, 265/9, 264/5, 264/17, 264/13, 264/7, 233/1, 233/2, 231/18, 190, 189/2, 230/6, 188, 229/1, 227, 228/1, 181/2, 226/14, 226/15, 226/5, 226/25, 226/27, 226/3, 226/10, 226/11, 226/12, 226/13, 226/8, 225, 181/3, 175/17, 175/18, 175/11, 175/15, 174/6, 174/7, 174/8, 173, 178/2, 176/3, 809/2, 179/6, 177, 182, 50, 187, 186/3, 186/4, 186/1, 185, 184, 183/10, 183/5, 183/9, 234, 60/6, 60/1, 59, 176/6, 153/1, 141/1, 167/3, 167/2, 179/9, 232/1, 147/12, 228/2, 143/29 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji o umorzeniu postępowania, można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
Grzegorz Pałdyna
Sekretarz Gminy

Data powstania: czwartek, 6 cze 2019 10:52
Data opublikowania: czwartek, 6 cze 2019 10:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 cze 2019 08:11
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 274 razy