BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 29 maja 2019 r.

  1. Uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
  1. Uchwała Nr VIII/53/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ora ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Biała Piska.
  2. Uchwała Nr VIII/54/2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. Uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 r. Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  4. Uchwała Nr VIII/56/2019 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 5 cze 2019 11:33
Data opublikowania: środa, 5 cze 2019 11:41
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 211 razy