BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie gminy

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Białej Piskiej zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miejskiej w Białej Piskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Planowany termin sesji: 24 czerwca 2019 r.

Termin składania zgłoszeń udziału w debacie – do 21 czerwca 2019 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 4 cze 2019 12:55
Data opublikowania: wtorek, 4 cze 2019 12:58
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1354 razy