BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja o wyborze oferty - Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 108 - remont instalacji elektrycznej

Informacja o wyborze oferty

 

 

Zakład Energetyki cieplnej Sp. z o.o.                                                                                                                                                       Biała Piska dnia 28.05.2019r.

ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego (znak sprawy 05/WM/2019r. Z dnia 15.05.2019) na wykonanie robót pn. „Wymiana instalacji oświetleniowej piwnic z wymianą opraw oświetleniowych na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kętrzyńskiego 108 w Bemowie Piskim.” dokonano wyboru oferty złożonej przez :

 

FU-H ELEKTROKOMPLEX

Mateusz Niedźwiedzki

KOMPLEKSOWE USŁUGI ELEKTRYCZNE

12-200 Pisz, ul. Zagłoby 8b/15

 

Cena oferty brutto – 10405,66 (słownie: dziesięć tysięcy czterysta pięć złotych 66/100)

 

UZASADNIENIE :

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę, była zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz spełnia wszystkie wymogi pod względem formalnym i merytorycznym.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do dnia 20.05.2019r. do godz. 14.00 dodatkowo ofertę złożył:

 

1) ALTEL, Paweł Mordarski , Mrozy Wielkie, ul. Jaśminowa 19, 19-300 EŁK

Data powstania: wtorek, 28 maj 2019 12:04
Data opublikowania: wtorek, 28 maj 2019 12:07
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 152 razy