BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.1.2019.10

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz.  2081)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 27-05-2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BiRG.6220.1.2019.8 dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 1678 N DK nr 58 (Biała Piska – ul. Piłsudskiego) – Dmusy – granica powiatu – (Rożyńsk Wielki).
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji  Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).

Data powstania: poniedziałek, 27 maj 2019 09:38
Data opublikowania: poniedziałek, 27 maj 2019 09:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 cze 2019 08:28
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 188 razy