BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE PBI.6220.4.2019.4

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 08-04-2019 r wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 26-04-2019 r.) dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie budynku inwentarskiego (obory) o obsadzie 188,55 DJP, zamkniętego zbiornika na gnojowicę o poj. 3700 m³, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10 m³ oraz 3 szt. silosów paszowych na kiszonkę.
Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie. Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).


Burmistrz Białej Piskiej
mgr Beata Sokołowska

Data powstania: środa, 8 maj 2019 14:19
Data opublikowania: środa, 8 maj 2019 14:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 maj 2019 07:48
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 363 razy