BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podjęte na VII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 kwietnia 2019 r.

 1. Uchwała Nr VII/36/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2019– 2027
 2. Uchwała Nr VII/37/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
 3. Uchwała Nr VII/38/2019 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Białej Piskiej.
 4. Uchwała Nr VII/39/2019 w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. Uchwała Nr VII/40/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/304/2018 z dnia 27 września 2018 r. Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Piska
 6. Uchwała Nr VII/41/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
 7. Uchwała Nr VII/ 42/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 8. Uchwała Nr VII/43/2019 w sprawie zmiany statutów Samorządu Osiedla nr 1 i 2 w Białej Piskiej i samorządu Osiedla w Bemowie Piskim.
 9. Uchwała Nr VII/44/2019 w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Biała Piska.
 10. Uchwała Nr VII/45/2019 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Biała Piska za 2018 r.
 11. Uchwała Nr VII/46/2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Biała Piska, nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Drygały, gmina Biała Piska, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 12. Uchwała Nr VII/47/2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Biała Piska, nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kukły, gminy Biała Piska, stanowiącej własność Skarbu państwa.
 13. Uchwała Nr VII/48/2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Biała Piska, nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Mikuty, gmina Biała Piska, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 14. Uchwała Nr VII/49/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska.
 15. Uchwała Nr VII/50/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Uchwała Nr VII/51/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planów finansowych na 2019 r. jednostek organizacyjnych Gminy Biała Piska.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 8 maj 2019 13:43
Data opublikowania: środa, 8 maj 2019 14:21
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 417 razy