BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał przygotowane na VII sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 kwietnia 2019 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2019-2027,
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2019,
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej Piskiej,
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/304/2018 z dnia 27 września 2018 r. Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Piska,
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutów Samorządu Osiedla Nr 1 i 2 w Białej Piskiej i Samorządu Osiedla w Bemowie Piskim,
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Biała Piska,
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Biała Piska za 2018 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Biała Piska, nieruchomości niezbudowanej, położonej w obrębię ewidencyjnym Nowe Drygały, gmina Biała Piska, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
 12. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Biała Piska, nieruchomości niezbudowanej, położonej w obrębię ewidencyjnym Kukły, gmina Biała Piska, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
 13. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Biała Piska, nieruchomości niezbudowanej, położonej w obrębię ewidencyjnym Mikuty, gmina Biała Piska, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 23 kwi 2019 14:13
Data opublikowania: wtorek, 23 kwi 2019 14:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 maj 2019 13:00
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 315 razy