BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na VII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) z w o ł u j ę  VII  publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 30 kwietnia  2019 r. /wtorek/ o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej - Referat  Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

 

Proponowany porządek  obrad.

 1. Otwarcie Sesji i  stwierdzenie prawomocności 
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 marca  2019 r.
 4. Wręczenie zaświadczeń dla nowo wybranych  sołtysów na kadencję 2018-2023 oraz podziękowania ustępującym sołtysom za pracę w kadencji 2014-2018.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2019-2027,
 2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2019,
 3. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej Piskiej,
 4. uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 5. zmiany Uchwały Nr XL/304/2018 z dnia 27 września 2018 r. Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Piska,
 6. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
 7. ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 8. zmiany statutów Samorządu Osiedla Nr 1 i 2 w Białej Piskiej i Samorządu Osiedla w Bemowie Piskim,
 9. zmiany statutów Sołectw Gminy Biała Piska,
 10. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Biała Piska za 2018 r.
 11. nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Biała Piska, nieruchomości niezbudowanej, położonej w obrębię ewidencyjnym Nowe Drygały, gmina Biała Piska, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
 12. nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Biała Piska, nieruchomości niezbudowanej, położonej w obrębię ewidencyjnym Kukły, gmina Biała Piska, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
 13. nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Biała Piska, nieruchomości niezbudowanej, położonej w obrębię ewidencyjnym Mikuty, gmina Biała Piska, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 1. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Zbigniew Dąbkowski

Data powstania: czwartek, 18 kwi 2019 14:43
Data opublikowania: czwartek, 18 kwi 2019 14:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 maj 2019 14:14
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 859 razy