BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

,,Przebudowa ulicy Sikorskiego w Białej Piskiej”.

Biała Piska, dnia 16.04.2019 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ,,Przebudowa ulicy Sikorskiego w Białej Piskiej”

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia w wysokości:

Zadanie pierwsze – Przebudowa ulicy Sikorskiego w Białej Piskiej (koszty kwalifikowalne projektu) – 1 063 320,99  zł 

Zadanie drugie – Przebudowa ulicy Sikorskiego w Białej  Piskiej na dz. o nr. geod. 275/5, 274/8 i 277 (koszty niekwalifikowalne projektu) -  336 744,19  zł                                          

  1. Wpłynęły dwie oferty                          
  • dane z otwartych ofert:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Zadanie I

Zadanie II

cena oferty (brutto)

Okres gwarancji

cena oferty (brutto)

Okres gwarancji

1.

STRABAG Sp. z o. o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

931 195,76

6 lat

398 396,64

6 lat

2.

Przedsiębiorstwo
Drogowo – Mostowe
w Piszu Sp. z o.o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

813 203,84

6 lat

 287 198,94

6 lat

 

 

Data powstania: wtorek, 16 kwi 2019 11:59
Data opublikowania: wtorek, 16 kwi 2019 12:02
Data edycji: wtorek, 16 kwi 2019 12:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2020 10:31
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 580 razy
Ilość edycji: 2