BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na "Wymiane pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę - ul. Targowa 2, DRYGAŁY, 12-230 Biała Piska

Informacja o wyborze oferty

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                                                                                                                                                          Biała Piska 02.04.2019r.

ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

                W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego (znak sprawy 03/ZEC/WM/2019 z dnia 11.03.2019r)  na wykonanie robót pn. "Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę - ul. Targowa 2,  DRYGAŁY, 12-230 Biała Piska " dokonano wyboru oferty złoożonej przez :

 

ANTBUD”

USŁUGI BUDOWLANE – TARTAK

oraz Handel Materiałami Budowlanymi

Antoni Piotr Uliszewski

12-230 Biała Piska ul. Sikorskiego 8A,

Cena oferowana brutto - 130.890,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy  osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

UZASADNIENIE :

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę , była zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiająceego w zapytaniu ofertowym oraz spełniała wszystkie wymogi pod względem formalnym i merytorycznym.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do dnia  25.03.2019r do godz. 15.00 dodatkowo ofertę złożyli :

1/   Zakład Ogólnobudowlany Artur Górski, 12-200 PISZ ul. Akacjowa 13

2/   FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "OLMA-BUD" Zbigniew Sebuń, Chojniak 9A , 19-300 EŁK

3/   F.U.H."EPIGRA" Krzysztof Dowolnia, Mrozy Wielkie, ul. Jaśminowa 23, 19-300 EŁK

 

Data powstania: wtorek, 2 kwi 2019 08:06
Data opublikowania: wtorek, 2 kwi 2019 08:28
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 480 razy