BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 26 marca 2019 r.

  1. Uchwała Nr VI/28/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2019 - 2027.
  2. Uchwała Nr VI/29/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2019.
  3. Uchwała Nr VI/30/2019 w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 r. jednostek organizacyjnych Gminy Biała Piska.
  4. Uchwała Nr VI/31/2019 w sprawie przyjęcia przez Gminę Biała Piska prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Biała Piska w 2019 r.
  5. Uchwała Nr VI/32/2019 w sprawie przystąpienia gminy Biała Piska do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow.
  6. Uchwała Nr VI/33/2019 w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Biała Piska do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu.
  7. Uchwała Nr VI/34/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/96/l 1 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Piskiej.
  8. Uchwała Nr VI/35/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości pod stację telekomunikacyjną BTS 24516.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 29 mar 2019 15:12
Data opublikowania: piątek, 29 mar 2019 15:25
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 316 razy