BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o nieodpłatnym Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej

Szanowni Mieszkańcy,

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy mieszkaniec gminy Biała Piska, nie prowadzący działalności gospodarczej może zdać nieodpłatnie w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów przy ul. Parkowej 2 w Białej Piskiej takie odpady jak:

1) papier,

2) szkło opakowaniowe,

3) metale,

4) tworzywa sztuczne,

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

6) sprzęt elektroniczny i elektryczny, RTV, AGD,

7) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (nie zawierające azbestu, smoły, papy, itp.),

8) odpady wielkogabarytowe (meble, drewno, itp.),

9) popioły,

10) odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie, akumulatory, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, oleje odpadowe i tłuszcze jadalne),

11) zużyte opony.

 

Dostarczenie odpadów do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów organizuje się w sposób selektywny, we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady mogą być dostarczane pojazdami o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Osoba przekazująca odpady nieodpłatnie rozładowuje je sama, pod kontrolą pracownika Spółki, który wskaże miejsce do ich umieszczenia. Odpady przyjmowane nieodpłatnie będą ewidencjonowane przez obsługę wagi przy wjeździe na terenie Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej.

 

Data powstania: piątek, 29 mar 2019 14:48
Data opublikowania: piątek, 29 mar 2019 14:49
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6260 razy