BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015, 2016, 2017.

Związek Międzygminny „ Gospodarka Komunalna " z siedzibą w Ełku działający w imieniu:

 1. Gminy Miasta Ełk - gmina miejska,
 2. Gminy Olecko - gmina miejsko-wiejska,
 3. Gminy Gołdap - gmina miejsko-wiejska,
 4. Gminy Biała Piska - gmina miejsko-wiejska,
 5. Gminy Ełk - gmina wiejska,
 6. Gminy Prostki - gmina wiejska,
 7. Gminy Kalinowo - gmina wiejska,
 8. Gminy Kowale Oleckie - gmina wiejska,
 9. Gminy Świętajno - gmina wiejska,
 10. Gminy Stare Juchy - gmina wiejska,
 11. Gminy Wieliczki - gmina wiejska,
 12. Gminy Dubeninki - gmina wiejska.

informuje o rocznym sprawozdaniu z zakresu gospodarowania odpadami oraz o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Poniżej w pliku do pobrania:

- sprawozdania roczne, osiągnięte poziomy recyclingu

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 29 mar 2019 14:37
Data opublikowania: piątek, 29 mar 2019 14:46
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6318 razy