BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na VI publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) z w o ł u j ę  VI  publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień  26 marca 2019 r. /wtorek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej-  Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji i  stwierdzenie prawomocności 
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 lutego  2019 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat działalności Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Biała Piska za 2018 r. i planowane zamierzenia na rok
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2019 – 2027,
 2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2019,
 3. zmiany planów finansowych na 2019 r. jednostek organizacyjnych Gminy Biała Piska,
 4. przyjęcia przez Gminę Biała Piska prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Biała Piska w 2019 r.
 5. przystąpienia gminy Biała Piska do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow,
 6. wyboru przedstawiciela gminy Biała Piska do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Piszu,
 7. zmiany Uchwały Nr IX/96/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Piskiej.

 

 1. Zamknięcie obrad.

 

Zbigniew Dąbkowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

 

Data powstania: wtorek, 19 mar 2019 09:50
Data opublikowania: wtorek, 19 mar 2019 09:57
Data przejścia do archiwum: środa, 27 mar 2019 09:09
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 174 razy