BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja z otwarcia ofert

Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w 2019 roku.

 

Biała Piska, dn. 08.03.2019 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w 2019 roku.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie w/w zamówienia w wysokości – 292 380,00   brutto
  2. Wpłynęły 4 oferty.
  • dane z otwartych ofert:
L.p.
Nazwa Wykonawcy
Adres
cena 1 tony pospółki (brutto)
cena 1 tony mieszanki kruszywa łamanego
0 -31,5 mm (C50/30)
(brutto)
cena 1 tony kruszywa 
grubego
8 -16 mm (brutto)
cena
1 tkm
Termin płatności faktury
1
P.H.U. ,,MARGO” Mariusz Gosk
Al. Legionów 152
18-400 Łomża
30,75 zł
73,80 zł
73,80 zł
0,32 zł
30 dni
2
GRAVEL Sp. z o. o.
Gałkówka 12
18-413 Miastkowo
27,06 zł
67,65 zł
61,50 zł
0,31 zł
30 dni
3
BIALZUK S.c.
Gutowski Leszek, Wierzbicki Kazimierz, Bryk Ireneusz, Trzonkowski Waldemar
i Grunwald Henryk
ul. Piłsudskiego 1B
12-230 Biała Piska
7,00 zł
56,58 zł
52,00 zł
0,80 zł
30 dni
4
ŻWIROWNIA
Usługi
Ziemno – Budowlane Cezary Leszczyński
ul. Tęczowa 16, Jagodne, 12-200 Pisz
13,50 zł
51,00 zł
51,00 zł
0,73 zł
30 dni

 

Data powstania: piątek, 8 mar 2019 12:39
Data opublikowania: piątek, 8 mar 2019 12:42
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 372 razy