BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.2.2019

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Marka Kardyńskiego reprezentującego Biuro Obsługi Inwestycji Marek Kardyński, ul. Mazurska 30/2, 19-400 Olecko, działającego w imieniu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej, ul. Władysława Sikorskiego 4, 12-230 Biała Piska, w dniu 06-03-2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: rozbudowa, przebudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 226/27, 228/2, 224/9, 223/3 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
Grzegorz Pałdyna
Sekretarz Gminy

Data powstania: środa, 6 mar 2019 14:51
Data opublikowania: środa, 6 mar 2019 14:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 mar 2019 10:00
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 194 razy