BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zadania

Do zakresu działania Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny należy:

  • okresowa analiza warunków bhp w Urzędzie,
  • zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp w Urzędzie,
  • rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
  • prowadzenie dochodzeń powypadkowych,
  • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem profilaktycznych badań lekarskich,
  • organizacja szkoleń wstępnych i okresowych pracowników Urzędu w zakresie bhp,
  • przygotowywanie i aktualizacja wykazu rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także okresów ich używalności przewidzianych dla pracowników.
  • szkolenie wstępne i okresowe pracowników.
Data powstania: wtorek, 5 mar 2019 12:01
Data opublikowania: wtorek, 5 mar 2019 12:01
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 158 razy