BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zadania

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej należą:

 1. obsługa medialna Urzędu,
 2. przygotowywanie informacji prasowych dotyczących gminy i archiwizacja dokumentów w tym zakresie,
 3. nadzór nad przepływem informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i gminne jednostki organizacyjne,
 4. nadzór nad polityką informacyjną gminnych jednostek organizacyjnych , koordynacja pod kątem medialnych spotkań, imprez i uroczystości gminnych,
 5. prowadzenie spraw w zakresie współpracy krajowej i międzynarodowej Gminy,
 6. przygotowywanie propozycji artykułów reklamowych i materiałów promocyjnych dla Gminy,
 7. współudział w opracowywaniu programów i strategii rozwoju Gminy dot. promocji i współpracy krajowej oraz międzynarodowej,
 8. przygotowywanie do zamieszczenia na stronach internetowych Gminy informacji promujących Gminę i jej współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 9. redagowanie wydawnictw gminnych,
 10. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w ww. zakresie,
 11. wykonywanie innych czynności i prac zleconych przez Burmistrza Białej Piskiej.
Data powstania: wtorek, 5 mar 2019 11:48
Data opublikowania: wtorek, 5 mar 2019 11:49
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 180 razy