BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Kontrole

Organy podatkowe pierwszej instancji przeprowadzają kontrole podatkową u podatników, płatników,inkasentów oraz następców prawnych, zwanych dalej kontrolowanymi.
Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu. Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza pracownikom. Wszcęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole.

Data powstania: wtorek, 5 mar 2019 11:31
Data opublikowania: wtorek, 5 mar 2019 11:31
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 138 razy