BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprostowanie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 04.02.2019 r.

 
 
Burmistrz  Białej Piskiej informuje, że w wykazie nieruchomości znak: RiGN.7125.5.2019 z dnia 04.02.2019 r. sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16, położonego w  budynku mieszkalnym nr 8
w Białej Piskiej przy ul. Słowackiego
 
prostuje się zapis w tabeli dotyczący wysokości udziału określonego dla lokalu mieszkalnego nr 16, w ten sposób, że  w miejsce zapisu :
 
„ Udział wynoszący 3419/83600 w działce nr 226/3 o powierzchni 218 m2.”
 
wpisuje się odpowiednio:

 

„ Udział wynoszący 3422/83600 w działce nr 226/3 o powierzchni 218 m2.”
 
Pozostała treść wykazu zostaje bez zmian. Poprawiony wykaz stanowi załącznik do niniejszego sprostowania. Sprostowanie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej oraz opublikowanie  w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bip.bialapiska.pl
 

 

Beata Sokołowska

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 22 lut 2019 07:42
Data opublikowania: piątek, 22 lut 2019 07:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 kwi 2019 07:22
Opublikował(a): Barbara Jabłońska
Zaakceptował(a): Barbara Jabłońska
Artykuł był czytany: 255 razy