BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na V publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) z w o ł u j ę  V  publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień  27 lutego  2019 r. /środa/ o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej-  Referat Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej.

 

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji i  stwierdzenie prawomocności 
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2018 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat planowanych remontów dróg gminnych na 2019 r.
 6. Informacja na temat planowanych remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Biała Piska w 2019 r.
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2019,

2. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w 2019 r.,

3. wystąpienia Gminy Biała Piska ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe”,

4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Piska w 2019 roku”.

 

 1. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Zbigniew Dąbkowski

 

Data powstania: wtorek, 19 lut 2019 14:08
Data opublikowania: wtorek, 19 lut 2019 14:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 lut 2019 07:50
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 126 razy