BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.3.2019

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 

zawiadamiam,

że na wniosek:

Pana Tomasza Surowiec reprezentującego

TARE Sp. z o.o., ul. Składowa 12 lok. 211, 15-399 Białystok

działającego w imieniu

PGE Dystrybucja S. A., O/Białystok

ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

 

z dnia 18-01-2019 r. /data wpływu/ oraz jego uzupełnieniu z dnia 25-01-2019 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  

Budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXs 4x120mm2 - długość ok. 260m.

Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 20/107, 20/108, 20/102, 20/98, 20/38, 19/12, 20/118, 20/9 w obrębie ewidencyjnym Bemowo Piskie, gmina Biała Piska.

W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500 (tel. 87 424 13 63).

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:

  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Bemowo Piskie,
  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

 

Burmistrz Białej Piskiej

Beata Sokołowska

Data powstania: wtorek, 29 sty 2019 15:02
Data opublikowania: wtorek, 29 sty 2019 15:05
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 603 razy