BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.2.2019

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek: Pana Marka Kardyńskiego reprezentującego Biuro Obsługi Inwestycji Marek Kardyński, ul. Mazurska 30/2, 19-400 Olecko, działającego w imieniu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej, ul. Władysława Sikorskiego 4, 12-230 Biała Piska z dnia 14-01-2019 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  
rozudowa, przebudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 226/27, 228/2, 224/9, 223/3 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto. W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00
(tel. 87 424 13 63). Uwagi i wnioski prosimy składać na adres: Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: piątek, 18 sty 2019 09:09
Data opublikowania: piątek, 18 sty 2019 09:12
Data przejścia do archiwum: środa, 6 lut 2019 08:32
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 171 razy