BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.16.2018.4

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 20-12-2018 r. wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: uznaniu odnowienia naturalnego samosiewem w drodze sukcesji naturalnej na nieużytku o powierzchni 0,1600 ha położonego na działce ewidencyjnej nr 406/2, w obrębie ewidencyjnym Kukły, gmina Biała Piska. Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.
Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu i do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: czwartek, 10 sty 2019 08:06
Data opublikowania: czwartek, 10 sty 2019 08:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 sty 2019 07:40
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 163 razy