BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej , remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Drygały przy ul. Szkolnej 1 gm. Biała Piska

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                                                                                                               Biała Piska 07.01.2019

ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2018  znak sprawy 11/ZEC/WM/2018

 

    Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska , działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej  położonej w m. Drygały przy ul. Szkolnej 1  zawiadamia, że  w postępowaniu  prowadzonym w trybie  zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, audytu remontowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego niezbędnego do przeprowadzenia remontu na ww. obiekcie , po dokonaniu oceny ofert pod względem formalnym  i merytorycznym, dokonała wyboru oferty złożonej przez firmę :

USŁUGI BUDOWLANE

mgr.inż. Janusz Ejsmont

11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8  

WEartość oferty brutto 7785,90 zł (słownie: siedem tysięcy  siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 90/100)

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu  wpłynęło 4(cztery)  oferty.

UZASADNIENIE :

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi pod względem formalnym  i merytorycznym.

Data powstania: poniedziałek, 7 sty 2019 09:50
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sty 2019 12:02
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 203 razy